Firma Pavel Klíma zajišťuje kompletní opravy vozovek a chodníků – používáme litý asfalt a živičné směsi. Opravy jsou realizovány včetně podkladních vrstev a ošetření nápojových hran. Řezání, bourání asfaltů a betonů. Ošetření spár a trhlin v komunikacích asfaltovou zálivkou.

Litý asfalt je směs hutného kameniva, kamenné moučky a asfaltového pojiva smíšeného spolu za horka. Rozprostírá se ručně v jedné nebo více vrstvách. Povrchová úprava je v případě požadavku drsnosti prováděna posypem křemičitým pískem. Pokud má být povrch hladký, provede se válcování kovovým válcem. Tloušťka vrstvy asfaltu v pozemních a průmyslových stavbách činí 2,5 – 4 cm.

Nabízíme i čištění komunikací samosběrným zametacím strojem Iveco Johnston, s vlastním skrápěním. Orientujeme se především na oblast Praha a středočeský kraj, kontaktujte nás. Máme mnohaleté zkušenosti s různými opravami a stavbami. Naše služby jsou kvalitní a za dobrých cenových podmínek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.