CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelné obráběcí zařízení.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to stejně jako celý rozvoj automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Ze startu se jednalo jen o mechanické systémy, dnes jsou řízeny pomocí mikroprocesorovým zařízení a pomocí počítačových programů.

Možnosti materiálů

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to zejména např. konstrukční, nerezové, chromniklové. K dalším hojně používaným materiálům patří taky slitiny (třeba mosazi a aluminia), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s konkrétním vybavením jednotky CNC, která je závislá na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (obvykle v počtech 10.000 až 250.000 kusů). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou na průmyslovém trhu dostupné s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

CNC obrábění

K obrábění můžeme použít kterékoli normálně používané materiály, které lze pro výrobu obstarat, s největším zájmem o kovoobrábění, která dominuje u většiny firem, kde je základem obrábění CNC.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je založení návrhu v jednom z podporovaných programů CAD/CAM technologie na běžném počítači, návrh je sdružen v soubor, který již obsahuje sérii všech potřebných příkazů k CNC výrobě, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj ke zpracování a ke startu výroby. Čistě manuální aplikování programu přímo do stroje je zdlouhavé a hodí se pouze pro nejmenší výrobu (jako jsou drobné výrobky či velmi jednoduché součástky).

Způsob obrábění CNC

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z a tyto osy jsou základními orientačními prvky pro stroj. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, způsob jeho použití a místo jeho použití. Každá činnost má vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj se musí tento postup přesně nadefinovat. Celý proces lze kontrolovat, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat jakýmkoli softwarem na podnikové či CAD/CAM úrovni, kde se navrhují projekty pro obrábění a jde přesně definovat parametry výsledného produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je potřeba vyznat se v analogii procesu při zadání na ovládacím panelu počítače.

Složení

CNC stroje jsou složeny ze dvou hlavních součástí, ze soustrojí a systému řízení, vykonávajícího CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na druhy pouze pro efektivní a časově náročnou výrobu, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotka se dá jakkoliv upravit, z pohledu technických možností či vybavení, lze používat třeba unikátní systémy jako např. pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.