V posledním období je zřejmá výhoda mít sídlo firmy ve velkém městě. Hlavně v Praze nebo Brně. Vzhledem k počtu OSVČ, kteří mají sídlo v Praze tj. sídlo OSVČ Praha je zde možnost klidnějšího podnikání, menší možnost kontroly finančního úřadu. Každý živnostník ví, jak se neodpouští úspěch na menším městě, jak si někteří úředníci představují svou práci.

Jaké výhody může přinést virtuální sídlo pro podnikání v Praze

To víme všichni, ve velkém městě je více možností k získání zakázek, kontaktů a co je hlavní, dobrá adresa podnikání hraje také nezanedbatelnou roli. Působí na potencionální zákazníky velmi pozitivně. je také daleko lepší, když se na telefonní lince ozve hlas asistentky, které představí firmu. A co potom schůzky s klienty, moderně zařízená konferenční místnost je lepší, než schůzky v bytě, v kuchyně či nějaké sklepní kóji. Výhodné sídlo vám levně poskytne například Levné sídlo pro OSVČ.

Nezanedbatelné se jeví i náklady pro virtuální sídlo firmy, které bývají velmi přijatelné i v dražším provedení – full servisu, který vedle služeb asistentky obsahuje i možnost pronájmu konferenční místnosti, vyzvedávání pošty s jejím uskladněním až po dobu jednoho roku.

Vzhledem k předpisům o podnikání OSVČ musí být místo podnikání zapsáno na živnostenském a finančním úřadě a posléze také na sociální a zdravotní pojišťovně. Ale co je podstatné, nemusí být totožné s místem bydliště. Dokonce ani místo provozovny nemusí být v místě sídla firmy. A na tom je právě princip virtuálního sídla pro živnostníky postaven. Vy v klidu podnikáte ve své dílně, ale vaše firma sídlí v Praze, na velmi lukrativní adrese a telefony s poštou za vás vyřizuje asistentka, která je vám k dispozici po všední dyny v rámci pracovní doby. I veškeré jednání můžete tím pádem na adrese virtuálního sídla pro živnostníky provádět v konferenční místnosti, vybavené moderní technologií pro prezentaci vašeho podnikání.

Na webových stránkách naší firmy si můžete najít vaše náklady při pronájmu virtuálního sídla pro živnostníky pro rok 2014 a porovnat ho s náklady při sídle firmy u vás doma či v jiném místě. A co je hlavní, tato položka se dá odčítat jako náklad při vašem podnikání.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.